Về Tin Vui Media

 

Tin Vui Media ra đời vào Chúa nhật thứ I Mùa Vọng năm 2016.

Tin Vui Media là một tổ chức vô vụ lợi (non profit), do một nhóm anh chị em thiện chí yêu thích truyền thông Công giáo, đang sinh hoạt tại cộng đoàn Việt Nam thánh Lucy, tại giáo xứ St. Lucy, thuộc thành phố Long Beach, tiểu bang California, thuộc Tổng giáo phận Los Angeles, thành lập.

Linh hướng cho Tin Vui Media  là linh mục Giuse Maria Nguyễn Tuấn Long (Tuyên úy Hải quân Hoa Kỳ) và thầy phó tế vĩnh viễn Giuse Phạm Duy Thiện (Tổng giáo phận Los Angeles).

Mục đích của Tin Vui Media là sử dụng những phương tiện tiến bộ của khoa học kỹ thuật để truyền rao Tin mừng, liên kết các Kitô hữu, cũng như giúp vấn đề đại kết.

Đến nay Tin Vui Media đã có mạng lưới cộng tác viên tại: California, Seattle (tiểu bang Washington), Denver (Colorado), và tại Việt Nam.

Tin Vui Media hiện có sự cộng tác thường xuyên của quý linh mục:

– Đa Minh Nguyễn Xuân Trường, giáo phận Bắc Ninh, Việt Nam – hiện đang du học tại Hoa Kỳ, chuyên về Thần học Mục Vụ.

– Phanxicô Xaviê Nguyễn Minh Nhật, Ban Truyền thông tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam.

– Giuse Phạm Quang Minh, Chánh xứ Ka Đơn, giáo phận Đà Lạt.

– Giuse Nguyễn Văn Hội, dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam  – hiện đang du học tại Pháp, chuyên về Kinh Thánh.

– Giuse Vũ Thái Hòa, Giáo sư Đại Chủng viện tại Pháp.

– Giuse Lê Quang Uy, dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

 

* Các kênh truyền thông của Tin Vui Media hiện tại:

– Tin Vui Media trên hệ thống youtube.

– Tin Vui TV 24/24 (bắt đầu vào mùa hè 2018)

–  Radio Hồng Ân phát trên apps của Apple IOS.

– Website: http://tinvui.media

 

 

– Trưởng điều hành: Bùi Văn Cư  ([email protected])