Category: Sống Với Chúa Hằng Tuần

Sống Với Chúa Hằng Tuần

1 2 3 12 10 / 116 POSTS
Từ phương Đông chúng tôi đến bái lạy Người – Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

Từ phương Đông chúng tôi đến bái lạy Người – Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

Phúc âm tuần này, thánh Mát-thêu tường thuật câu chuyện các nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem  tìm Hài Nhi  để đến bái lạy Người. Ngôi s ...
Hãy đem Con Trẻ và Mẹ Người trốn sang Ai Cập – Lễ Thánh Gia  – Năm A

Hãy đem Con Trẻ và Mẹ Người trốn sang Ai Cập – Lễ Thánh Gia – Năm A

Trong bài Phúc âm tuần này, thánh Matthêu kể lại câu chuyện thánh Giuse đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai Cập, vì vua Hê-rô-đê đang tìm giết Hài Nh ...
Ngôi Lời đã trở nên người phàm… – Lễ Giáng Sinh – Năm A

Ngôi Lời đã trở nên người phàm… – Lễ Giáng Sinh – Năm A

Trong niềm vui mừng Chúa Giáng sinh, chúng tôi kính chúc quý vị một Mùa Lễ thật vui tươi, bình an, và đầy tràn tình yêu của Hài Nhi Giê-su. Thưa quý ...
“Đức Giê-su sinh ra làm con bà Maria…” – Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm A

“Đức Giê-su sinh ra làm con bà Maria…” – Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm A

“Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: Bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyề ...
“Thầy có thật là Đấng phải đến không…” Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm A

“Thầy có thật là Đấng phải đến không…” Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm A

Câu chuyện mà thánh Matthêu tường thuật trong Phúc âm hôm nay gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Tại sao ngay cả thánh Gioan cũng phải lên tiếng: “Thầy ...
Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã gần đến – Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A

Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã gần đến – Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A

Trong Phúc âm Chúa nhật thứ II Mùa Vọng năm A, Giáo hội mời gọi chúng ta: “Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã gần đến”. Những tiếng gọi thúc giục của ...
Anh em hãy canh thức để được sẵn sàng – Chúa nhật I Mùa Vọng năm A

Anh em hãy canh thức để được sẵn sàng – Chúa nhật I Mùa Vọng năm A

Chúng ta đang bước vào tuần đầu tiên của năm Phụng vụ A. Trong Chúa nhật thứ I Mùa Vọng, Phúc âm thánh Matthêu mời gọi chúng ta: “Anh em hãy canh thức ...
Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi – Chúa Nhật XXXIV Thường Niên Năm C

Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi – Chúa Nhật XXXIV Thường Niên Năm C

Chúa nhật hôm nay là Chúa nhật 34 Thường niên, kết thúc năm Phụng vụ C. Chúa nhật cuối cùng của năm Phụng vụ, Giáo hội dành kính trọng thể Chúa Ki-tô ...
Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình – Chúa Nhật XXXIII Thường niên, năm C

Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình – Chúa Nhật XXXIII Thường niên, năm C

Trong Tin mừng hôm nay, Đức Giê-su bảo “Vì Danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có ...
Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết – Chúa nhật XXXII Thường niên C

Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết – Chúa nhật XXXII Thường niên C

Phúc âm hôm nay, thánh Luca kể lại câu chuyện những người nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Họ là những người chủ trương không có sự sống lại. Nhưng Đức ...
1 2 3 12 10 / 116 POSTS