Category: Sống Với Chúa Hằng Tuần

Sống Với Chúa Hằng Tuần

1 2 3 11 10 / 102 POSTS
Nếu anh em có lòng tin – Chúa Nhật 27 Thường Niên năm C

Nếu anh em có lòng tin – Chúa Nhật 27 Thường Niên năm C

Trong bài Tin mừng hôm nay, Đức Giê-su đã trả lời với các tông đồ rằng: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: Hã ...
Con đã nhận phần phước của con rồi – Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm C

Con đã nhận phần phước của con rồi – Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm C

Bài Phúc âm hôm nay, Giáo hội tiếp tục mời gọi chúng ta suy niệm về những điều Đức Giê-su nhắc nhở con người khi lựa chọn giữa hai cách sống giàu – ng ...
Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được –  Chúa nhật XXV Thường niên C

Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được – Chúa nhật XXV Thường niên C

Trong Tin mừng hôm nay, Đức Giê-su nói với các môn đệ  rằng : “ Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặ ...
Trên trời ai nấy sẽ vui mừng, vì một người tội lỗi ăn năn sám hối – Chúa Nhật XXIV TN – Năm C

Trên trời ai nấy sẽ vui mừng, vì một người tội lỗi ăn năn sám hối – Chúa Nhật XXIV TN – Năm C

Câu chuyện mà thánh Luca tường thuật trong Phúc âm hôm nay nhắc đến hai dụ ngôn Đức Giê-su dùng để trả lời những người Pha-ri-sêu và các kinh sư, khi ...
Ai không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được – CN XXIII Thường niên năm C

Ai không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được – CN XXIII Thường niên năm C

Phúc âm Chúa nhật XXIII Thường niên năm C mời gọi người tín hữu có một lựa chọn dứt khoát khi theo Chúa, qua câu chuyện Đức Giê-su nói với đám đông đi ...
Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên – Chúa Nhật XXII Thường Niên C

Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên – Chúa Nhật XXII Thường Niên C

Trong câu chuyện Phúc âm tuần này, Đức Giêsu nói với mọi người dụ ngôn sau: “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vậ ...
Thiên hạ sẽ từ Đông Tây Nam Bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa – Chúa nhật XXI Thường niên C

Thiên hạ sẽ từ Đông Tây Nam Bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa – Chúa nhật XXI Thường niên C

Bài Tin mừng hôm nay tường thuật câu chuyện Đức Giê-su, trên đường đi Giê-ru-sa-lem, đi ngang qua các thành thị và làng mạc để giảng dạy. Khi có người ...
Thầy không đến để ban hòa bình, nhưng là đem sự chia rẽ – Chúa nhật XX Thường niên C

Thầy không đến để ban hòa bình, nhưng là đem sự chia rẽ – Chúa nhật XX Thường niên C

Ngay câu đầu tiên của Phúc âm Chúa nhật tuần này đã khiến cho chúng ta thật khó hiểu: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải ch ...
Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng – Chúa nhật XIX Thường niên C

Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng – Chúa nhật XIX Thường niên C

Câu chuyện tường thuật trong Tin mừng theo thánh Luca hôm nay, Đức Giê-su đã nói với các môn đệ: “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy n ...
” Những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” – Chúa nhật XVIII Thường niên C

” Những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” – Chúa nhật XVIII Thường niên C

Phúc âm hôm nay, Đức Giê-su nói với đám đông : “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con ngườ ...
1 2 3 11 10 / 102 POSTS