Category: Sống Với Chúa Hằng Tuần

Sống Với Chúa Hằng Tuần

1 2 3 10 10 / 94 POSTS
Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng – Chúa nhật XIX Thường niên C

Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng – Chúa nhật XIX Thường niên C

Câu chuyện tường thuật trong Tin mừng theo thánh Luca hôm nay, Đức Giê-su đã nói với các môn đệ: “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy n ...
” Những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” – Chúa nhật XVIII Thường niên C

” Những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” – Chúa nhật XVIII Thường niên C

Phúc âm hôm nay, Đức Giê-su nói với đám đông : “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con ngườ ...
Anh em cứ xin thì sẽ được – Chúa nhật XVII Thường niên C

Anh em cứ xin thì sẽ được – Chúa nhật XVII Thường niên C

Bài Phúc âm tuần này, Giáo hội mời gọi chúng ta học cách cầu nguyện như Đức Giê-su đã dạy. Kinh Lạy Cha, chúng ta đọc mỗi ngày, nhưng thật sự áp dụng ...
Mácta đón Chúa vào nhà, Maria chọn phần tốt nhất – Chúa Nhật 16 Thường niên C

Mácta đón Chúa vào nhà, Maria chọn phần tốt nhất – Chúa Nhật 16 Thường niên C

Phúc âm tuần 16 thường niên năm C mời gọi chúng ta suy nghĩ về câu chuyện phục vụ của hai chị em Mác-ta và Maria. Một người thì luôn tất bật phục vụ. ...
Ai là người thân cận của tôi –  Chúa Nhật XV Thường Niên C

Ai là người thân cận của tôi – Chúa Nhật XV Thường Niên C

Bài Tin mừng theo thánh Luca hôm nay kể lại câu chuyện: một người thông luật muốn thử Đức Giê-su nên hỏi Người rằng:  “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để đ ...
Bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy – Chúa nhật XIV Thường niên C

Bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy – Chúa nhật XIV Thường niên C

Phúc âm hôm nay tường thuật câu chuyện Đức Giê-su chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông, từng hai người một, đi trước, vào tất cả các thành, các nơi ...
Chúa là tất cả đời con – Chúa nhật XIII Thường niên C

Chúa là tất cả đời con – Chúa nhật XIII Thường niên C

Hôm nay Giáo hội cử hành Phụng vụ Chúa nhật XIII Thường niên, năm C. Bài Phúc âm tường thuật câu chuyện Đức Giê-su nhất quyết đi Giê-ru-sa-lem và có   ...
Mọi người đều ăn và được no nê – Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Kitô năm C

Mọi người đều ăn và được no nê – Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Kitô năm C

Phúc âm hôm nay tường thuật câu chuyện Chúa Giê-su làm phép lạ hóa năm cái bánh và hai con cá trở thành lương thực đủ cho hàng ngàn người ăn uống no n ...
Chúa Ba Ngôi nối tình liên hệ – Chúa nhật Chúa Ba Ngôi năm C

Chúa Ba Ngôi nối tình liên hệ – Chúa nhật Chúa Ba Ngôi năm C

Trong Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, Giáo hội mời gọi chúng ta suy niệm đoạn Tin mừng Chúa Giê-su Kitô theo thánh Gioan. Đức Giê-su nói với các mô ...
Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần – Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần – Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Hôm nay Giáo hội Công giáo mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, cũng là mừng Sinh nhật của mình. Phúc âm hôm nay, có ý nghĩa đặc biệt thế nào đối với c ...
1 2 3 10 10 / 94 POSTS