Category: Phụng Vụ

1 2 3 23 10 / 230 POSTS
Liều Từ Bỏ Chứng Tỏ Yêu Nhiều

Liều Từ Bỏ Chứng Tỏ Yêu Nhiều

Xã hội ngày nay người ta khao khát chuyện “được”: được tiền bạc, được quyền hành, thế mà Phúc Âm tuần này Chúa Giêsu lại nói đến chuyện “mâ ...
Thánh Tâm Chúa Chan Chứa Yêu Thương

Thánh Tâm Chúa Chan Chứa Yêu Thương

Trái tim phập phồng bơm máu đem sự sống. Trái tim lúc lắc những nhịp đập yêu thương. Vì thế, trái tim cực thánh Chúa Giêsu là hình ảnh sống động và ch ...
Ăn Chúa Để Sống Như Ngài

Ăn Chúa Để Sống Như Ngài

Ăn uống rất quan trọng để giúp con người sống. Nhưng quan trọng hơn là sống thế nào. Sống có ý nghĩa mới làm cho việc ăn để sống của con người khác co ...
Chúa Ba Ngôi Nối Kết Tin Yêu

Chúa Ba Ngôi Nối Kết Tin Yêu

Đạo Công giáo tin một Thiên Chúa duy nhất nhưng lại có 3 ngôi: Cha, Con và Thánh Thần. Chúa Ba Ngôi là một màu nhiệm mặc dù rất cao siêu, nhưng cũng r ...
Chúa Thánh Thần Canh Tân Nhân Loại

Chúa Thánh Thần Canh Tân Nhân Loại

Phúc Âm lễ Chúa Thánh Thần cho thấy Chúa Giêsu phục sinh ban Thánh Thần đem 2 điều tuyệt vời cho nhân loại, đó là sự sống mới và tinh thần mới. S ...
Chúa Lên Trời Nâng Tầm Cao Mới

Chúa Lên Trời Nâng Tầm Cao Mới

Chúa Giêsu lên trời cung cấp cho con người những tầm cao mới: Phận người vươn tới trời cao và đời người xây dựng Nước Trời. 1.Phận người vươn tới trờ ...
Yêu Ở Trong Và Mong Đẹp Lòng Nhau

Yêu Ở Trong Và Mong Đẹp Lòng Nhau

Phúc Âm tuần này Chúa Giêsu khẳng định mối liên hệ gắn bó mật thiết giữa Ngài với Chúa Cha, giữa Ngài với chúng ta: “Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở t ...
Chúa Là Đường Hướng Về Nhà Cha

Chúa Là Đường Hướng Về Nhà Cha

Phúc Âm tuần này nhắc đến 2 thứ rất quen thuộc trong đời sống: con đường và mái nhà. Qua hình ảnh con đường và mái nhà vật chất, Ch ...
Chúa Là Cửa Sự Sống Toàn Diện

Chúa Là Cửa Sự Sống Toàn Diện

Thế giới thời dịch bệnh Covid-19 nói nhiều đến chuyện đóng mở cửa từ gia đình cho tới các địa điểm công cộng, và cả quốc gia. Đóng cửa để bảo vệ con n ...
Tin Chúa Phục Sinh Đời Mình Biến Đổi

Tin Chúa Phục Sinh Đời Mình Biến Đổi

Lời Chúa tuần này phát đi thông điệp mạnh mẽ: Tin Chúa phục sinh đời mình biến đổi. Nhát sợ thành can đảm. Phêrô can đảm lớn tiếng loan báo Tin M ...
1 2 3 23 10 / 230 POSTS