Bảo Trợ

Tin Vui Media xin chân thành cảm ơn tất cả các ân nhân đã bảo trợ, đóng góp tài năng, và nâng đỡ Tin Vui Media về mặt tinh thần cũng như vật chất trong công việc loan báo tin mừng.

Tin Vui Media vẫn còn cần rất nhiều người cộng tác trong nhiều lãnh vực.  Nếu quí vị có thể đóng góp một chút thời gian và tài năng của quí vị, xin liên lạc với chúng tôi qua email [email protected]

Xin kính chào.