Category: Truyện Ngắn

Mẹ hiền

Mẹ hiền

Tôi được "diễm phúc" trông chừng mạ tôi vài hôm để chị cả và chồng chị đi nghỉ dưỡng hay còn gọi là đi "xả stress". Tôi phải dùng từ diễm phúc vì hiếm [...]
1 / 1 POSTS