1 2 3 148 10 / 1476 POSTS
Đức cha Giuse Nguyễn Năng – Tân Tổng Giám mục Sài Gòn

Đức cha Giuse Nguyễn Năng – Tân Tổng Giám mục Sài Gòn

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Nguyễn Năng, đang là Giám mục Giáo phận Phát Diệm, làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí ...
Cầu Nguyện Liên Lỉ Như Hít Thở Không Nghỉ

Cầu Nguyện Liên Lỉ Như Hít Thở Không Nghỉ

Người Việt thường nói: “Có công mài sắt có ngày nên kim”. Người Tây cũng nói: “Thành công là kết quả của 1% tài năng và 99% cần cù lao động”. Cả Tây l ...
Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần XXVIII Thường niên C – Lễ thánh Luca, tác giả Tin Mừng : Lc 10,1-9

Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần XXVIII Thường niên C – Lễ thánh Luca, tác giả Tin Mừng : Lc 10,1-9

Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ ...
Đền thờ Thánh Mẫu lịch sử ở Florida được nâng lên thành đền thờ quốc gia

Đền thờ Thánh Mẫu lịch sử ở Florida được nâng lên thành đền thờ quốc gia

Đức cha  Felipe Estévez, Giám mục của giáo phận St. Augustine, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ đã tuyên bố trong thánh lễ ngày 11/10/2019  - lễ Đức Mẹ L ...
Đừng là Pharisêu – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XXVIII Thường niên C – Lc 11,42-46

Đừng là Pharisêu – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XXVIII Thường niên C – Lc 11,42-46

Khi ấy, Đức Giê-su nói : “Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu ! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao l ...
Hãy Tạ Ơn Trong Mọi Hoàn Cảnh

Hãy Tạ Ơn Trong Mọi Hoàn Cảnh

Thực tế cho thấy cả trong Đạo lẫn ngoài đời đều đề cao lòng biết ơn: “Nợ ai một chút chớ quên. Ơn ai một chút phải nên đáp đền.” Vì thế, vô ơn bạc n ...
Fatima tiếng gọi yêu thương – Sáng tác: Dấu Chân – Trình bày: Gia Ân

Fatima tiếng gọi yêu thương – Sáng tác: Dấu Chân – Trình bày: Gia Ân

Tháng Mười, tháng Mân Côi, nhắc nhở mỗi Kitô hữu chúng ta hãy ăn năn, sám hối và siêng năng dâng lên Mẹ những tràng kinh Mân Côi như lời nguyện chân t ...
Một niềm tín thác – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần XXVII Thường niên C – Lc 11,14-23

Một niềm tín thác – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần XXVII Thường niên C – Lc 11,14-23

Khi ấy, Ðức Giêsu trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Ðám đông lấy làm ngạc nhiên. Nhưng trong số đó có mấy n ...
Hãy xin thì sẽ được – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần XXVII Thường niên C – Lc 11,5-13

Hãy xin thì sẽ được – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần XXVII Thường niên C – Lc 11,5-13

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói : ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái b ...
Cầu nguyện – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XXVII Thường niên C – Lc 11,1-4

Cầu nguyện – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XXVII Thường niên C – Lc 11,1-4

Khi ấy, Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người : “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu n ...
1 2 3 148 10 / 1476 POSTS