Category: Thời Sự Công Giáo

Đi Tìm 10 Người Công Chính

Đi Tìm 10 Người Công Chính

Theo cái nhìn Sáng Thế Ký (18:16-33) Nước Mỹ đang trải qua thời gian đen tối trong lịch sử. Đại dịch Vũ Hán (Covid-19) vừa tạm ổn thì vụ George Flo ...
Sứ điệp Đức Mẹ Fatima

Sứ điệp Đức Mẹ Fatima

100 năm trôi qua, Sứ điệp mà Đức Mẹ đã nói với ba trẻ nhỏ tại làng Fatima có còn giá trị và ý nghĩa? Xin mời nghe cuộc đối thoại giữa thầy phó tế Gius ...
Sứ điệp Mùa Chay

Sứ điệp Mùa Chay

Bước vào Mùa Chay, người Công giáo cần có thái độ, tâm tình ra sao? Xin cùng nghe những chia sẻ sau đây để thấy những việc cần làm trong Mùa Chay ...
Hướng đến kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Fatima

Hướng đến kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Fatima

Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho mở Năm Thánh. Làm thế nào để hưởng đặc ân Năm Thánh? Xin mời nghe cuộc trò ch ...
6 / 6 POSTS