Category: Một Phút Với Chúa

Một Phút Với Chúa - Chia sẻ lời Chúa Hằng Ngày

1 2 3 23 10 / 229 POSTS
Khiêm nhu – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần XIX Thường niên C – Mt 18,1-5.10.12-14

Khiêm nhu – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần XIX Thường niên C – Mt 18,1-5.10.12-14

Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữ ...
Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần XVIII Thường niên C –  THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO –  Ga 12,24-26

Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần XVIII Thường niên C – THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO – Ga 12,24-26

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ...
Ý Chúa – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần XVIII Thường niên C – Mt 16,13-23

Ý Chúa – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần XVIII Thường niên C – Mt 16,13-23

Khi ấy, khi Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai ?” Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông ...
Chứng nhân – Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần XVII Thường niên C – Mt 14,1-12

Chứng nhân – Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần XVII Thường niên C – Mt 14,1-12

Khi ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, thì nói với những kẻ hầu cận rằng : “Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả ; ông đã từ cõi chết trỗ ...
Tin và Yêu – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần XVII Thường niên C – Mt 13,54-58

Tin và Yêu – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần XVII Thường niên C – Mt 13,54-58

Khi ấy, Đức Giê-su về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói : “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những ph ...
Hạt giống tâm hồn – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XVI Thường niên C – Mt 13,1-9

Hạt giống tâm hồn – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XVI Thường niên C – Mt 13,1-9

Khi ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chú ...
Gia đình – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần XVI Thường niên C  –  Mt 12,46-50

Gia đình – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần XVI Thường niên C – Mt 12,46-50

Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng : “Th ...
Tin mừng ngày thứ Hai tuần XVI Thường niên C – Lễ thánh MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA –  Ga 20,1-2.11-18

Tin mừng ngày thứ Hai tuần XVI Thường niên C – Lễ thánh MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA – Ga 20,1-2.11-18

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn ...
Chữa lành – Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần XV Thường niên C –  Mt 12,14-21

Chữa lành – Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần XV Thường niên C – Mt 12,14-21

Khi ấy, nhóm Pha-ri-sêu ra khỏi hội đường, bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su. Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo ...
Bé mọn – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XV Thường niên C – Mt 11,25-27

Bé mọn – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XV Thường niên C – Mt 11,25-27

Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu ...
1 2 3 23 10 / 229 POSTS