Category: Một Phút Với Chúa

Một Phút Với Chúa - Chia sẻ lời Chúa Hằng Ngày

1 2 3 30 10 / 293 POSTS
NIỀM VUI CỦA THĂM VIẾNG – Tin mừng ngày thứ Bảy tuần VII Phục sinh A – Đức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét: Lc 1,39-56

NIỀM VUI CỦA THĂM VIẾNG – Tin mừng ngày thứ Bảy tuần VII Phục sinh A – Đức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét: Lc 1,39-56

Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-b ...
CHÚA BIẾT CON MẾN CHÚA – Tin mừng ngày Thứ Sáu tuần VII Phục sinh A: Ga 21,15-19

CHÚA BIẾT CON MẾN CHÚA – Tin mừng ngày Thứ Sáu tuần VII Phục sinh A: Ga 21,15-19

Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại Biển Hồ Ti-bê-ri-a, Đức Giê-su  Phục Sinh hỏi ông Si-mon Phê-rô: “Này anh Si-mon, con ông Gioan,  anh có yêu mến T ...
Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CHÚA – Tin mừng ngày thứ Năm tuần VII Phục sinh A: Ga 17,20-26

Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CHÚA – Tin mừng ngày thứ Năm tuần VII Phục sinh A: Ga 17,20-26

Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà ...
ƯỚC MONG HIỆP NHẤT – Tin mừng ngày thứ Tư tuần VII Phục Sinh A: Ga 17,11b-19

ƯỚC MONG HIỆP NHẤT – Tin mừng ngày thứ Tư tuần VII Phục Sinh A: Ga 17,11b-19

Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: "Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên m ...
ĐỨC GIÊ-SU KHÔNG LỢI DỤNG – Tin mừng ngày thứ Ba tuần VII Phục Sinh A: Ga 17,1-11a

ĐỨC GIÊ-SU KHÔNG LỢI DỤNG – Tin mừng ngày thứ Ba tuần VII Phục Sinh A: Ga 17,1-11a

Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban ...
Cùng chiến thắng với Đức Ki-tô – Tin mừng ngày thứ hai tuần VII Phục Sinh A: Ga 16,29-33

Cùng chiến thắng với Đức Ki-tô – Tin mừng ngày thứ hai tuần VII Phục Sinh A: Ga 16,29-33

Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giê-su rằng: "Bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi ...
ĐỨC GIÊ-SU LÀ CHÚA – Tin mừng ngày thứ Bảy tuần VI Phục sinh A: Ga 16,23b-28

ĐỨC GIÊ-SU LÀ CHÚA – Tin mừng ngày thứ Bảy tuần VI Phục sinh A: Ga 16,23b-28

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em  nhân danh Thầy. ...
VUI VÌ SỰ SỐNG – Tin mừng ngày thứ Sáu tuần VI Phục sinh A: Ga 16,20-23a – Thánh Ri-ta Ca-xi-a, nữ tu

VUI VÌ SỰ SỐNG – Tin mừng ngày thứ Sáu tuần VI Phục sinh A: Ga 16,20-23a – Thánh Ri-ta Ca-xi-a, nữ tu

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, ...
BUỒN-VUI: HAI NHỊP CỦA ĐỜI SỐNG – Tin mừng ngày thứ Năm tuần VI Phục Sinh A: Ga 16,16-20 -Thánh Ki-tô-phô-rô Ma-ga-la-nê, linh mục, tử đạo           

BUỒN-VUI: HAI NHỊP CỦA ĐỜI SỐNG – Tin mừng ngày thứ Năm tuần VI Phục Sinh A: Ga 16,16-20 -Thánh Ki-tô-phô-rô Ma-ga-la-nê, linh mục, tử đạo           

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy". Bấy giờ vài ng ...
THIÊN CHÚA VẪN PHÁN DẠY – Tin mừng ngày thứ Tư tuần VI Phục Sinh A: Ga 16,12-15 – Thánh Bernardino Siena, linh mục

THIÊN CHÚA VẪN PHÁN DẠY – Tin mừng ngày thứ Tư tuần VI Phục Sinh A: Ga 16,12-15 – Thánh Bernardino Siena, linh mục

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí Sự ...
1 2 3 30 10 / 293 POSTS