Category: Một Phút Với Chúa

Một Phút Với Chúa - Chia sẻ lời Chúa Hằng Ngày

1 2 3 25 10 / 250 POSTS
Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần XXVIII Thường niên C – Lễ thánh Luca, tác giả Tin Mừng : Lc 10,1-9

Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần XXVIII Thường niên C – Lễ thánh Luca, tác giả Tin Mừng : Lc 10,1-9

Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ ...
Đừng là Pharisêu – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XXVIII Thường niên C – Lc 11,42-46

Đừng là Pharisêu – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XXVIII Thường niên C – Lc 11,42-46

Khi ấy, Đức Giê-su nói : “Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu ! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao l ...
Một niềm tín thác – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần XXVII Thường niên C – Lc 11,14-23

Một niềm tín thác – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần XXVII Thường niên C – Lc 11,14-23

Khi ấy, Ðức Giêsu trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Ðám đông lấy làm ngạc nhiên. Nhưng trong số đó có mấy n ...
Hãy xin thì sẽ được – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần XXVII Thường niên C – Lc 11,5-13

Hãy xin thì sẽ được – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần XXVII Thường niên C – Lc 11,5-13

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói : ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái b ...
Cầu nguyện – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XXVII Thường niên C – Lc 11,1-4

Cầu nguyện – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XXVII Thường niên C – Lc 11,1-4

Khi ấy, Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người : “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu n ...
Học lắng nghe – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần XXVII Thường niên C –  Lc 10,38-42

Học lắng nghe – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần XXVII Thường niên C – Lc 10,38-42

Khi ấy, Đức Giê-su vào một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân C ...
Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Tin Mừng ngày thứ Hai tuần XXVII Thường niên C – Lc 1, 26-38

Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Tin Mừng ngày thứ Hai tuần XXVII Thường niên C – Lc 1, 26-38

Khi ấy, Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc d ...
Phó thác – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XXV Thường niên C –  Lc 9,1-6

Phó thác – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XXV Thường niên C – Lc 9,1-6

Khi ấy, Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao ...
Nghe và thực hành Lời Chúa – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần XXV Thường niên C –  Lc 16,19-21

Nghe và thực hành Lời Chúa – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần XXV Thường niên C – Lc 16,19-21

Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết : “Thưa Thầy, có mẹ v ...
Ánh sáng – Tin mừng ngày thứ Hai tuần XXV Thường niên C – Lc 8,16-18

Ánh sáng – Tin mừng ngày thứ Hai tuần XXV Thường niên C – Lc 8,16-18

Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông dân chúng rằng : “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai ...
1 2 3 25 10 / 250 POSTS