Tag: Niềm tin và đời sống chứng nhân Kitô giáo

Niềm tin và đời sống chứng nhân Kitô giáo – Lm. Giuse Phạm Quốc Văn

Niềm tin và đời sống chứng nhân Kitô giáo – Lm. Giuse Phạm Quốc Văn

Những nghi thức trong Tuần Thánh, ý nghĩa của Bí tích Thánh Thể... có ý nghĩa thế nào trong niềm tin của người Kitô hữu? Và, chúng ta đã sống đời chứn ...
1 / 1 POSTS