Chuyện đời chuyện đạo tuần 14-7-2019

Chuyện đời chuyện đạo tuần 23/6/2019
Chuyện đạo chuyện đời tuần 31/3/2019
Âm mưu lật đổ Đức Thánh Cha

– Tòa Ân giải Tối cao Vatican ra tuyên bố về tầm quan trọng của Ấn tín Bí tích Giải tội
– “Priest in the Park” – Các linh mục trong công viên đã ngồi tòa ngay tại công viên ở Michigan cho hàng chục hối nhân.
– Các Tuyên úy Thủy thủ có năng quyền tương tự như các nhà Truyền giáo của Lòng Thương Xót
– Phá thai là một vấn đề quan trọng trong cuộc bầu cử Tổng thống tại Hoa Kỳ năm 2020

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0