Đức Mến

Thương yêu và Tha thứ
Chết đi chính mình
Bảy Hồng ân của Chúa Thánh Thần

Trong thư thứ nhất của thánh Phaolo gởi cho tín hữu Corinto, chương 13, câu 13, ngài viết: “Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.”.  Vì sao Đức Mến lại quan trọng đối với chúng ta đến như vậy?
Hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của linh mục Louis Trần Đình Văn Quân, Phó xứ St. Bonaventure, giáo phận Orange, về “Đức Mến”

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0