Đức Mẹ Vô Nhiễm Như Sen Giữa Bùn

Đức Mẹ Vô Nhiễm Như Sen Giữa Bùn

Cùng Nhau Đem Tin Mừng Bình An
Bánh Và Đấng Ban Bánh Hằng Sống
THẰNG TÔI TỒI SINH TỘI

Chúng ta đang sợ nhiều thứ ‘nhiễm’: tôm cá nhiễm độc, đồ ăn nhiễm bẩn, con người nhiễm bệnh, môi trường ô nhiễm. Tất cả chỉ vì lòng người đã nhiễm tội.

Giữa cảnh đời đủ mọi thứ nhiễm nguy hiểm thì Đức Mẹ lại vô nhiễm tinh tuyền. Mẹ như hoa sen giữa đầm “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Nhớ thuở xưa, Evà gạt bỏ Chúa nên nhiễm tội reo giắc khổ đau cho nhân thế. Thì nay, Mẹ Maria đón Chúa vào lòng hưởng ơn vô nhiễm đem niềm vui cho nhân loại hưởng ơn cứu độ.

Noi gương Mẹ, chúng ta cũng hãy đón Chúa vào lòng mình, vào gia đình mình, để lung linh Tình Yêu Nhập Thể.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0