MÌNH MÁU CHÚA: THẦN LƯƠNG NUÔI DƯỠNG

MÌNH MÁU CHÚA: THẦN LƯƠNG NUÔI DƯỠNG

Bà Góa Dâng Cả Tấm Lòng
Cầu Nguyện Là Cầu Nối Tình Nghĩa
Sám Hối Sửa Lối Dọn Đường

Trong đời, chúng ta nhiều lần mời nhau ăn uống. Cùng nhau ăn uống không chỉ để sống, mà hơn nữa để bày tỏ tình cảm quý mến dành cho nhau. Kinh nghiệm này giúp ta hiểu hơn ý nghĩa Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô: Chúa mời chúng ta ăn uống chính Mình Máu Chúa là thần lương nuôi dưỡng nhờ tình yêu và sự sống của Ngài.

  1. Tình yêu Chúa. Yêu nhau người ta luôn thích gần nhau, gần đến độ con sà vào lòng mẹ, em ngồi vào lòng anh. Chúa yêu nên cũng muốn ở gần đến độ Ngài đi vào trong lòng dạ con người nơi bàn tiệc Thánh Thể. Yêu thích gần và cũng thích cho đi: Yêu nhau thì thích tặng quà cho nhau. Yêu ít thì tặng ít, yêu nhiều thì tặng nhiều, yêu hết mình thì trao tặng tất cả. Chúa yêu đến độ trao tặng cả thịt máu Ngài, nghĩa là trao tặng trọn vẹn con người của Ngài cho chúng ta. Chúa trao tặng tất cả, sạch sành sanh!
  2. Sự sống Chúa. Khi chúng ta ăn cơm canh cá thịt vào trong cơ thể, thì các đồ ăn ấy phải tan biến để trở thành chất dinh dưỡng làm nên sự sống của ta. Cũng vậy, khi Chúa trao ban Mình Máu Ngài làm của ăn uống là lúc Chúa chấp nhận hy sinh tan biến để cho chúng ta được sống. Hơn nữa, cơm canh cá thịt có giúp nuôi sống nhưng rồi thân xác ta vẫn phải chết, còn Mình Máu Thánh Chúa là thần lương giúp ta có sự sống đời đời vì ta được hiệp thông sự sống thần linh Chúa.

Lễ Mình Máu Chúa giúp chúng ta ý thức sống động hơn việc tham dự Thánh lễ là dự tiệc Thánh Thể. Dự tiệc thì phải đẹp đẽ tươi vui chứ. Đồng thời, lễ Mình Máu Chúa mời gọi chúng ta sống lối sống Thánh Thể, nghĩa là sống yêu thương quảng đại đến độ dám trao ban cả cuộc đời mình cho người khác, sống trở nên tấm bánh thơm ngon trao tặng cho nhau niềm vui, tình yêu và sự sống. Amen.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0