Hy sinh tính mạng vì đức tin – Câu chuyện tử đạo của hai nữ tu Inê Soạn và Anê Trị

Giáo Xứ Bắc Dũng và Chương Trình Thánh Vịnh IDOL – Mùa 2 – Phần Chung Kết
Gx. Bắc Dũng: Cuộc thi Thánh vịnh Idol nhí 2019 (Phần 3)
Đêm Thánh Ca Ân Đức _Kỷ niệm 100 năm Dòng Xi-Tô Thánh Gia Việt Nam

Nhân dịp mừng kính đại lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, kính mời quý vị cùng xem hoạt cảnh “Hy sinh tính mạng vì đức tin – Câu chuyện tử đạo của hai nữ tu Inê Soạn và Anê Trị””, do các nữ tu dòng Mến Thánh giá  Los Angeles diễn xuất trong đại lễ bổn mạng Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Tổng Giáo Phận Los Angeles, tại nhà thờ Chánh tòa TGP.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 2