Chuyện đời chuyện đạo tuần 28/8/2019

Chuyện đời chuyện đạo tuần 11/9/2019
Chuyện đời chuyện đạo tuần 26/5/2019
Chuyện đời chuyện đạo tuần 30/6/2019

– Việt Nam và Tòa Thánh đạt được thỏa thuận về việc thành lập Đại diện Tông tòa thường trú tại Việt Nam.
– Tàu bệnh viện mang tên Pope Francis ra khơi phục vụ người nghèo tại Amazon
– Tư lợi và đạo đức giả phá hủy Giáo hội

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0