Chuyện đời chuyện đạo tuần 28/8/2019

Chuyện Đời Chuyện Đạo – Ngày 25 tháng 12, 2018
Chuyện đạo chuyện đời tuần 31/3/2019
Chuyện đời chuyện đạo tuần 5-5-2019

– Việt Nam và Tòa Thánh đạt được thỏa thuận về việc thành lập Đại diện Tông tòa thường trú tại Việt Nam.
– Tàu bệnh viện mang tên Pope Francis ra khơi phục vụ người nghèo tại Amazon
– Tư lợi và đạo đức giả phá hủy Giáo hội

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0