Tin tưởng, phục vụ và yêu thương- Gặp gỡ Nữ tu Maria Goretti Trần Đỗ Phương Lý

Linh Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Minh Nhật – Ban truyền thông dòng Đa Minh
350 năm Hồng Ân- Gặp gỡ nữ tu Hội dòng MTG Los Angeles
Gặp gỡ: Linh mục Giuse Tiến Lộc – Linh mục Gioan Trần Văn Quý – Linh mục Giuse Trương Diễn

“Chúa không đòi chúng ta phải thành công, Ngài chỉ muốn chúng ta hiến dâng”, châm ngôn này của Đấng sáng lập Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ đã giúp người nữ tu sống đời phục vụ thế nào? Kính mời quý vị cùng nghe những tâm tình ấy qua phần chia sẻ của nữ tu Maria Goretti Trần Đỗ Phương Lý, dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0