Nhà thờ là nơi thờ phượng, không phải là nơi giải trí – Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP.

Giải đáp Mục vụ – Giữ điều răn thứ nhất thế nào cho đúng?
Đức tin và Hội nhập Văn hóa – Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP
Có cần thiết cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời?

Có được phép vỗ tay trong nhà thờ? Có được ăn thức ăn có máu, huyết?
Đó là một số tro
ng nhiều câu hỏi mà quý vị gởi về cho chúng tôi có liên quan đến Phụng vụ. Tuy nhiên, do thời lượng của chương trình không cho phép, chúng tôi xin chọn ra một số câu hỏi để gởi đến linh mục Giuse Phạm Quốc Văn, dòng Đa Minh, Phó Giám đốc Học viện Liên dòng Nam tại Việt Nam, nhờ ngài giải đáp. Xin kính mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của ngài.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0