Tin Mừng ngày thứ Năm tuần XXII Thường niên C : Mt 25,31-46 – lễ thánh Têrêsa Calcutta

Để Lời được gieo – Tin Mừng ngày thứ Hai tuần XVII Thường niên B – Mt 13,31-35
Anh em nghĩ Thầy là ai ? – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần XVIII Thường niên B – Mt 16,13-23
Giêsu nguồn sống – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần III Phục Sinh năm C – Ga 6,44-51

Thánh Têrêsa thành Calcutta

 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ c tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm.” Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến thăm đâu?” Ðể đáp lại, Ðức Vua sẽ bảo họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” Rồi Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm nom.”  Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc là trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?” Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.” Thế là họ sẽ ra đi, bọn này để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính, để hưởng sự sống muôn đời. »

 
Suy niệm
Trong bài Tin Mừng hôm nay, ta thấy điều vô cùng ngạc nhiên và cũng là điều tuyệt vời. Ta thường nghĩ, Giêsu là Đấng ban ơn, chữa lành, đầy quyền năng, nhưng có mấy khi ta nghĩ Giêsu của ta cũng là Đấng « ngửa tay ăn xin » lòng tốt của ta, bởi vì Ngài hiện diện thực sự nơi những người thiếu ăn, thiếu mặc, nơi người đau yếu, người khách lạ và cả những người đang ngồi tù. Như thế, Giêsu của ta thật cao trọng và vô hình, nhưng cũng ở thật gần và hữu hình.
 Ta hay được mời gọi cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái. Ta cầu nguyện với Giêsu hiện diện nơi thánh Thể, Giêsu mở lòng đón nhận ta, ban ơn trợ giúp ta, thì ta cũng được mời gọi mở lòng ra với Giêsu hiện diện nơi những người buồn phiền, đau khổ, nghèo đói hơn ta.
 Ta nên dành chút thời gian để lắng nghe những người đang buồn phiền chia sẻ.
Ta có thể bớt một món ăn ngon, bỏ một lần đi uống café, đi ăn nhà hàng, để giúp người nghèo khó.
Ta có thể đi thăm người đau yếu, già cả neo đơn…
Vì khi ta làm cho họ, là ta làm cho chính Chúa. Để rồi đến ngày phán xét, những đồng tiền và thời gian mà ta bỏ ra để giúp người khốn khó hôm nay, thì sẽ trở thành « tấm vé » giúp ta vào Nước Trời.
Đó chính là điều mà mẹ thánh Têrêsa Calcutta đã chọn và đã làm trong suốt đời của mẹ, nhờ đó, mẹ không chỉ được vinh hiển trên trời mà còn được nhiều người trên trần gian biết đến và vô cùng kính trọng.
 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CsSR.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0