Hãy đem Con Trẻ và Mẹ Người trốn sang Ai Cập – Lễ Thánh Gia – Năm A

Chúa Nhật Thứ 5 Thường Niên Năm B – Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau
“Thầy có thật là Đấng phải đến không…” Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm A
Chúa nhật XIII Thường niên B – Tin thì sẽ được

Trong bài Phúc âm tuần này, thánh Matthêu kể lại câu chuyện thánh Giuse đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai Cập, vì vua Hê-rô-đê đang tìm giết Hài Nhi. Câu chuyện được thánh Matthêu tường thuật hôm nay có ý nghĩa gì đối với các gia đình Công giáo trong thời đại mới ? Kính mời  quý vị cùng nghe Lời Chúa và phần chia sẻ của linh mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường, Chánh xứ Ngô khê, giáo phận Bắc Ninh.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: