” Những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” – Chúa nhật XVIII Thường niên C

Câu chuyện biển hồ Tiberia – Chúa nhật III Phục Sinh năm C
Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên – Chúa Nhật XXII Thường Niên C
Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều – Chúa nhật XVII Thường niên B

Phúc âm hôm nay, Đức Giê-su nói với đám đông : “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”.  Điều Đức Giê-su  nói với dân chúng và dụ ngôn được thuật lại trong Phúc âm Chúa nhật thứ 18 thường niên muốn nhắn nhủ gì với chúng ta? Kính mời quý vị cùng nghe Lời Chúa và phần chia sẻ của linh mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường, Chánh xứ Ngô Khê

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0