Từ phương Đông chúng tôi đến bái lạy Người – Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

Chúc mừng
Thầy không đến để ban hòa bình, nhưng là đem sự chia rẽ – Chúa nhật XX Thường niên C
Chúa Ba Ngôi nối tình liên hệ – Chúa nhật Chúa Ba Ngôi năm C

Phúc âm tuần này, thánh Mát-thêu tường thuật câu chuyện các nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem  tìm Hài Nhi  để đến bái lạy Người. Ngôi sao đã dẫn lối cho các nhà chiêm tinh tìm đến tận nơi Hài Nhi ra đời. Tin Mừng Chúa nhật lễ Hiển Linh muốn nhắn nhủ gì với chúng ta trong cuộc sống ngày nay? Kính mời  quý vị cùng nghe Lời Chúa và phần chia sẻ của linh mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường, Chánh xứ Ngô khê, giáo phận Bắc Ninh.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: