Sau Giáng sinh

Con đi theo Chúa xa xa
Giáng sinh
Một vì sao

Con chim sẻ đêm Giáng sinh nằm yên nơi tổ ấm trong góc giáo đường
ngoài kia trời đẫm sương
lúc hạ sinh nơi máng cỏ
ngọ ngoạy trong vuông khăn quấn mấy vòng cũng chẳng đủ dày

Chúa của vũ trụ đến đây
khóc rền vang lúc đòi bầu sữa mẹ
thiên sứ hoan ca xong rồi bay đi
mục đồng xong đồng dao và quay về nằm ngủ
để Chúa là Chúa
để người là người

đường về trời từ đó hết xa xôi
Người nối trời và đất
Một Thiên Chúa hiện diện
 nay trong hang đó nhỏ, mai  treo mình trên thập giá cao cao!

HÀ NGỌC HÒA BÌNH

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0