VỢ LÀ SỬ GIA !

KHI CÁC NHÀ CHÍNH TRỊ TRUYỀN ĐẠT Ý CHÚA
THIÊN THẦN BẢN MỆNH
Kiêng Thịt Chứ Không Kiêng Lòng!

Một anh chàng tỉ tê với bạn :
– Mỗi lần mà tôi gây lộn với vợ thì cô ta trở thành một sử gia !
– Là sao ?
– Bởi vì những lúc như thế, cô ta nhớ lại và kể ra đầy đủ mọi lỗi lầm mà tôi đã phạm trong quá khứ !

 (NTL chuyển ngữ từ truyện vui nước ngoài)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0