Nghe và thực hành Lời Chúa – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần XXV Thường niên C – Lc 16,19-21

THÀNH KIẾN CẢN TRỞ ĐỨC TIN- Lễ thánh Giuse Thợ – Tin mừng: Mt 13,54-58
Đức tin và cầu nguyện – Tin Mừng ngày thứ Hai tuần VII Thường niên A – Mc 9,14-29
Nối kết với người đã khuất – Tin Mừng ngày thứ Năm. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI – Lễ Ba – Ga 17, 24-26

Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người đáp lại : “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

Suy niệm
Có rất nhiều người đang vây quanh Đức Giêsu, đến độ Đức Maria và người thân của Ngài không sao đến gần Ngài được. Ta không rõ người ta đến bên Đức Giêsu vì lý do gì, có thể muốn xin Ngài ban ơn, có thể muốn được nghe Ngài dạy bảo.
Nhưng đối với Đức Giêsu, điều quan trọng là: nghe và thực hành Lời Chúa phải đi đôi với nhau. Khi thực hành Lời Chúa trong đời sống, thì người ta trở thành “Mẹ và anh em” của Ngài.
Vậy nếu người ta muốn “gần”, muốn “có họ” với Đức Giêsu, thì cần nghe và thực hành Lời của Ngài, hơn là chỉ quây quanh Ngài đến độ Ngài không thể nhúc nhích được.
Khi đến với Chúa, ta có quyền xin ơn này ơn kia, nhất là ơn chữa lành bệnh tật thân xác. Nhưng ơn mà ta cần xin hơn cả là ơn biết nghe và hiểu Lời Chúa, để rồi sau đó mang Lời Chúa ra thực hành trong đời sống.

Khi đó, ta có thể hãnh diện mà nói rằng: tôi không chỉ gần Đức Giêsu, tôi “có họ” với Ngài, mà tôi còn là người khôn ngoan, vì « ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”. (Mt 7,24-27).

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0