Một niềm tín thác – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần XXVII Thường niên C – Lc 11,14-23

Theo Thầy – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XXVI Thường niên B – Lc 9,57-62
Tha thứ là thần dược – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần III Mùa Chay năm C – Mt 18,21-35
Đón nhận oan khiên – Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần V Mùa Chay năm C – Ga 11,45-57

Khi ấy, Ðức Giêsu trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Ðám đông lấy làm ngạc nhiên. Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ.” Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Xatan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?… Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bêendêbun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều đại Thiên chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.”

Suy niệm

Thánh Luca kể lại, Đức Giêsu trừ quỷ và người câm nói được. Trước việc tốt đẹp Ngài làm, ta thấy có ba thái độ :
1) « Ðám đông lấy làm ngạc nhiên ». Có lẽ họ rất thích thú và mừng rỡ chia vui với người câm vừa nói được.
Ước chi ta cũng biết luôn tạ ơn Chúa vì những điều tốt đẹp Ngài ban cho ta và người chung quanh.
2) Có mấy người lại nói : « Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ ». Như thế, mấy người này đã xuyên tạc việc tốt đẹp Đức Giêsu vừa làm. Họ thật ác độc khi họ gán cho Đức Giêsu ở cùng phe với quỷ, dựa vào tướng quỷ để lừa gạt dân chúng.
Ước chi ta không bao giờ cố tình bóp méo sự thật, không bao giờ giải thích sự việc theo nghĩa xấu nhằm hạ giá người khác.
3) Có người « muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời », tức là dấu lạ đến từ Thiên Chúa. Những người này không vui mừng với người câm vừa nói được, nhưng lại đem lòng nghi ngờ, đến độ muốn thử Đức Giêsu. Họ còn lưỡng lự, hoài nghi. Đức Giêsu cho biết, Ngài mạnh hơn ma quỷ. Ngài dùng « ngón tay » Thiên Chúa mà trừ quỷ. Nên điều cần thiết là phải chọn và đi theo Ngài, đến độ không đi theo Ngài là chống lại Ngài.
Ước chi ta luôn và luôn tin tưởng phó thác nơi Chúa, không coi bói toán, không mê tín dị đoan, và không bao giờ cậy dựa vào thần nnào khác ngoài Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0