Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần XXVIII Thường niên C – Lễ thánh Luca, tác giả Tin Mừng : Lc 10,1-9

Đến với Đức Giêsu – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần III Phục Sinh – Ga 6, 44-51
Lễ Thánh Ba-na-ba tông đồ – Tin Mừng ngày thứ Ba sau Chúa Thánh Thần Hiện xuống – Mt 10,7-13
Giàu có Nước Trời – Tin mừng ngày thứ Hai tuần XXIX Thường niên C – Lc 12,13-21
Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Ðừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ đến đậu trên người ấy; bằng không, thì bình an đó sẽ quay về với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Ðừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.” 
 
Suy niệm
 Khi sai cùng lúc 72 môn đệ đến tất cả các thành, chắc hẳn Đức Giêsu đã nghĩ đến rất nhiểu người, vì lý do khác nhau mà chưa biết Tin Mừng. Có thể vì họ chưa nghe nói về Ngài, hoặc có thể vì đường xa, vì đau yếu, vì tuổi tác, vì quá nghèo…mà họ không đến được với Ngài.
Ngày nay, quanh ta cũng còn rất nhiều người cần đến Chúa nhưng lại không thể đến với Ngài, vì nhiều lý do khác nhau. Có khi nào ta tự hỏi : lúc này đây, Chúa cần tôi đến với ai, người đó đang ở đâu ?
 Chúa muốn các môn đệ vào tận nhà, ở lại với người ta, và vào nhà nào thì nói : « Bình an cho nhà này ». Cũng vậy, Chúa muốn ta chủ động đến với người khác cách chân tình và nhất là khi đến với ai, thì điều ta cần làm là: mang bình an đến cho họ. Đó là món quà tuyệt vời nhất mà người ta cần trao cho nhau.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0