Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên – Chúa Nhật XXII Thường Niên C

Chúa Nhật Thứ 5 Phục Sinh – Lm Đa Minh Nguyễn Xuân Trường
Hãy Loan Truyền Lời Chúa – Chúa nhật XV Thường niên B
Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết – Chúa nhật Phục Sinh năm C

Trong câu chuyện Phúc âm tuần này, Đức Giêsu nói với mọi người dụ ngôn sau: “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: “Xin ông nhường chỗ cho vị này…”. Đức Giê-su muốn  nói với chúng ta điều gì, qua câu chuyện hôm nay?  Kính mời quý vị cùng lắng đọng tâm hồn nghe Lời Chúa và phần chia sẻ của linh Đa Minh Nguyễn Xuân Trường, Chánh xứ Ngô Khê.

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0