Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Đội Trống Thiên Ân – Diễn Nguyện thánh Anê Lê Thị Thành

Giáo xứ Mai Khôi, Sài Gòn: Cho mầm thêm xanh
Hiệp hội Giới trẻ Con Đức Mẹ Việt Nam: Những viên đá sống động của Thiên Chúa
Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử đạo Việt Nam, Seattle: Vietnamese Youth Empowerment Day – part II

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0