Khiêm nhu – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần XIX Thường niên C – Mt 18,1-5.10.12-14

Lễ thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu- Tin mừng ngày thứ Hai tuần XXVI Thường niên B – Mt 18,1-5
Tìm Chúa – Tin Mừng Chúa Nhật XXIV Thường niên B – Mc 8,27-35
Mở lòng – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần XXIV Thường niên C – Lc 7,36-50
Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói : “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời. “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.
Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này ; quả thật, Thầy nói cho anh em biết : các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.
Anh em nghĩ sao ? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao ? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.”

Suy niệm
 
Hôm nay, Đức Giêsu nhắc các môn đệ không được coi khinh những kẻ bé mọn, vì “các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan” Thiên Chúa. Như thế, mỗi người đều được Chúa ban một thiên thần để gìn giữ và hướng dẫn,
Chúa cũng nói trong sách Xuất Hành: « Này Ta sai thiên sứ đi trước ngươi, để giữ gìn ngươi khi đi đường và đưa ngươi vào nơi Ta đã dọn sẵn. Trước mặt người, hãy ý tứ và nghe lời người. Đừng làm cho người phải chịu cay đắng » (Xh 23,20-21).
Theo thánh Bênađô, lời này phải khơi dậy trong chúng ta lòng cung kính, lòng sùng mộ và niềm tin tưởng nơi các thiên thần : “Cung kính vì sự hiện diện của các ngài, sốt sắng vì lòng nhân từ của các ngài, tin tưởng vì được các ngài bao bọc chở che. Vậy các ngài hiện diện bên bạn, không chỉ hiện diện với bạn mà còn hiện diện vì bạn. Các ngài hiện diện để chở che, hiện diện để giúp đỡ. Dù chính Thiên Chúa đã sai các ngài, nhưng chúng ta không được vô ơn đối với các ngài, vì các ngài đã vâng phục Thiên Chúa, vì lòng yêu mến lớn lao, và hằng trợ giúp chúng ta trong cơn quẫn bách”.
Trên hành trình trần gian, có nhiều khó khăn và nguy hiểm, nhưng chúng ta không lo sợ vì Chúa đã cho các thiên thần che chở và bảo vệ ta, cũng theo lời thánh Bênađô: “Các đấng giữ gìn ta trên khắp nẻo đường đời là những vị không ai thắng nổi hay bị ai lường gạt lại càng không thể lường gạt chúng ta. Các vị ấy là những người trung thành, khôn ngoan và quyền thế, vậy chúng ta còn sợ gì ? Chúng ta chỉ cần theo các ngài, gắn bó với các ngài, ắt sẽ được sống dưới sự chở che của Thiên Chúa trên trời ».
 Mong sao chúng ta luôn biết yêu mến và cầu nguyện với các thiên thần, đồng thời ý thức và an tâm, vì bên cạnh mình luôn có một vị đồng hành, bảo vệ, dù ngày hay đêm.
 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0